… det är dina barns och barnbarns också.

 

Det är viktigt att vi vågar prata om döden. Att vi vågar berätta hur vi känner och vad vi tänker. De flesta har någon gång funderat över deras egen begravning. Det kan vara vilken musik som ska spelas eller vilka blommor man vill ha. Tanken har slagit oss alla. Och för att dina närmsta ska förstå hur du vill att din begravning ska vara är det viktigt att du har berättat det för dem.

 

Men det är lika viktigt att dina anhöriga fått chansen att berätta vad som är viktigt för dem. Tänk om du väljer att fylla i Önskelistan på egen hand, utan att prata med dina anhöriga. Du kanske tänker att du inte vill vara till besvär, och skriver därför att din begravning ska vara så enkel som möjligt. Men när dina barn senare hittar din ifyllda önskelista känner de att det inte alls stämmer överens med hur de vill hylla dig. De vill kanske inte göra din begravning på enklaste möjliga sätt. De vill säkert hylla dig på det sätt du förtjänar. Och de vill få chansen att ta avsked på ett sätt som gör att de kan gå vidare med alla era fina minnen och allt du betytt för dem. De vill känna att de, dina barn och dina barnbarn, har fått ta det avsked de behöver.

 

Det är också viktigt att försöka undvika att dina anhöriga står med Önskelistan i handen inför din begravning och inte förstår hur du har tänkt alls. Om du har berättat om dina tankar och reflektioner så slipper de stå där en dag och känna sig förvirrade och inte ens kunna fråga dig vad du menat. Genom att i lugn och ro prata igenom allt som du vill och vad som är viktigt för dem, hjälper ni varandra att skapa en ceremoni som alla kan känna sig delaktiga i och stolta över.

 
Då kommer din begravning att bli både din, dina barns och dina barnbarns.