Vi hjälper er med bouppteckning … och all juridik.

Vi samarbetar med en jurist som kommer ta hand om er när det gäller alla juridiska frågor.
Begravningen betalas av den som avlidit. Det är pengar ur dödsboet som används för att betala begravningskostnaderna. Ibland hör man arvingar säga att de vill frångå den avlidnes önskemål för att det är för dyrt. Så kan det naturligtvis vara, men det är viktigt att veta att arvet är inte arvingarnas förrän alla räkningar är betalda och ett arvsskifte gjorts. Finns det inte pengar i dödsboet som täcker begravningskostnaderna vänder man sig till Familjerättsbyrån. De gör en bedömning utifrån den avlidnes tillgångar om hur mycket kommunen ska skjuta till ekonomiskt. De olika kommunerna har olika schablonbelopp som ligger till grund för tillskottets storlek.

 

När någon dör ska det antingen göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

En bouppteckning gör man om det efter betalda begravningskostnader finns mer än 5000:- kvar.
Då ska personens totala kapital och alla tillhörigheter nedtecknas och skickas in till Skatteverket.
Om man gjort detta tidigare eller känner till hur det ska göras kan man göra det själv.
Vi rekommenderar nästan alltid att en jurist gör det.
I de fall den avlidnes tillgångar är mindre än 5000:-, efter betalda begravningskostnader, gör man en dödsboanmälan till Familjerättsbyrån .

 

I vissa fall vet man inte till hur mycket som finns kvar och då får man vänta på att skatteverket utfärdat ett dödsfallsintyg. Detta hjälper vi till med och tar ut till er. Det går ni till banken med och får ut information om vilka tillgångar som finns.
Efter att bouppteckningen är klar ska det göras ett arvsskifte. De tillgångar som finns kvar ska fördelas mellan arvingarna. Även detta kan vår jurist hjälpa er med.

 

Alla frågor ni kan tänkas ha kring detta är ni självklart välkomna att ringa oss med.

Om det är invecklat kopplar vi ihop er med vår jurist så ni får precis den hjälp ni behöver.

 

Ofta får vi frågan vad som gäller om en familjemedlem varit God man eller helt enkelt bara hanterat den avlidnes bankärenden genom t. ex internetbanken. När någon dör får man inte längre utföra ärenden på detta sätt och det är viktigt att man tar reda på vad som gäller från respektive bank. Vårt förslag är att man, så fort man har möjlighet, besöker den bank den avlidne haft och ser till att informera sig om vad man får och inte får göra. Vid detta besök kan man också få information om eventuella bankfack, fonder, tillgångar och autogiron m.m.

 

Vi rekommenderar alltid att man tar kontakt med banken för att undvika att begå misstag.

 Ni kan alltid ringa oss när det dyker upp frågor.