Hur går en borgerlig begravning till?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning.
Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst.
Det finns ingen fast form för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas.
Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång tid tar en borgerlig begravning?

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla.
En begravningsceremoni tar oftast under en timme.
Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Vem kan förrätta borgerlig begravning?

Vi officierar oftast våra ceremonier men det kan göras av vilken annan lämplig person som helst.
Det kan vara en släkting eller en god vän. Det viktiga är ju att ceremonin är väl sammanhållen och speglar den avlidna väl.

Hur mycket kostar en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning kostar är cirka 20 000 kr och då ingår officiant, ceremonivärd, omhändertagande, administrativt arbete och transporter.
Sedan kan kostnader för valet av kista, urna, blommor, dödsannons, musiker, programblad m.m. tillkomma.

Hur lång tid kan man vänta med begravning?

Kremering eller gravsättning av en avliden person ska ske inom en månad från dödsfallet. Skatteverket kan medge anstånd om senare begravning om det finns särskilda skäl.
Väljer man att ha begravning med urna kan man vänta med ceremonin till ett passande datum då man uppfyllt kraven med kremation.

Vad är en begravningsofficiant?

Borgerlig officiant kallas den person som leder en borgerlig begravningsceremoni.
Ceremonin leds alltså inte av en präst, utan av en av anhöriga utsedd borgerlig officiant.
Det är såklart tryggt att anlita en utbildad officiant, men vem som helst kan förrätta begravningen.

Vem ska ha handbukett vid begravning?

En handbukett är oftast en enkel blomma eller liten bukett, som lämnas som ett sista avsked vid defileringen ( avskedet ) runt kistan eller urnan.
Det är vanligt att alla vid ceremonin har en handbukett med sig.

Kan man neka någon att gå på begravning?

Ja om man har en borgerlig begravning. Den räknas då som en privat tillställning.
Om begravningen är kyrklig, alltså en gudstjänst i en kyrka eller i ett kapell, kan man aldrig förbjuda någon att dyka upp.

Vad kostar en direktkremering?

Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående eller efterföljande begravningsceremoni.
Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell.
Priset beror en del på hur långa transporter som måste utföras. Ring och fråga.

 

Vad är en jordbegravning?

En jordbegravning innebär att den avlidne läggs i en kista som sänks ned i jorden, varpå man täcker graven med jord.
Det kan ske antingen som en avslutning på begravningsceremonin eller så görs gravsättningen någon eller några dagar efter ceremonin.
Jordbegravningar är inte längre så vanligt i Sverige idag.

Vad händer med kistan efter begravningen?

Vid kremering kremeras hela kistan.
Vid jordbegravning sänks kistan ner i jorden. En jordbegravning föregås inte av kremering.
Vid jordbegravning gravsätts den avlidne alltid i en kistgrav och graven markeras med gravsten och smyckas av rabatter, blomsterbuketter, ljus eller gravlykta.

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Nej. I och med att uppgifterna i bouppteckningen måste stämma överens med hur tillgångar och skulder såg ut vid dagen för dödsfallet får ingen ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Hur går det till när man kremeras?

Kistan förs in i en stor ugn som håller en temperatur på ungefär 700-1000 grader.
I vanliga fall tar det en och en halv timma att omvandla både kista och kropp till aska som kan jordfästas eller spridas.
Efteråt samlas askan ihop och läggs i en urna som sedan förvaras på krematoriet.

Vilken veckodag kan man ha en begravning?

Begravningar är vanligast att ha på vardagar. I Sverige har vi lagstadgad rätt till ledighet för att begrava en nära anhörig.
Väljer man borgerlig begravning går det även bra att ha begravning på helgen.

Hur fungerar en minneslund?

Minneslund är en särskild plats på kyrkogården för anonym nedgrävning eller spridning av aska efter kremering.
Anhöriga får inte veta exakt var askan finns. Gravsättning i minneslund sker alltid utan anhörigas närvaro.

Hur fungerar en askgravplats?

En askgravplats är som en vanlig enskild gravplats fast för en askan.
Man får vara med vid gravsättning och man slipper ansvar för skötsel.
Man har därmed en plats markerad med namn att gå till om och när man vill.

Hur fungerar en askgravlund?

En askgravlund är en plats för askan där den enskilda graven inte märkt utan man sätter upp en namnskylt på en gemensam plats.
I askgravlunden kan man vara med vid gravsättningen.

Varför betalar man begravningsavgift?

Begravningsavgift betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret.
Svenska kyrkan är ansvariga för för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är ansvarig.

Begravningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning.
Avgiften är inte kopplad till enskilda personers begravningar.

Vad menas med jordfästning?

Jordfästning är en gammal benämning på det vi idag kallar begravning.
Benämningen går tillbaks till att graven täcktes vilket symboliseras under gudstjänsten med mull på kistan.
Benämningen avskaffades 1990.

Måste man ha en begravningsceremoni?

Nej man kan kremeras och gravsättas utan ceremoni.
Men för nära och kära, barn och barnbarn kan det vara svårt att inte få ge en sista gemensam hälsning.

Får man själv välja präst till begravningen?

De som tillhör Svenska kyrkan har rätt till präst, kyrkomusiker och att ha ceremonin i kyrkan.
Man får ofta önska präst men önskad präst tilldelas i mån av möjlighet.

Vad skriver man på blommor man skickar till anhöriga när någon dött?

Om man vill skicka blommor föreslår vi att man skriver något lite personligt.
Men de vanligaste hälsningarna är ungefär:

• Varma kramar.
• Vi delar er saknad.
• Varma tankar till er.
• Jag tänker på dig och din familj.
• Jag finns för dig när du behöver.
• Vi tänker på dig.

Vad kostar en begravning?

Den vanligaste begravningen i Sverige brukar generellt kosta mellan 25.000 – 45.000 kronor. Kostnaden betala av dödsboet eller begravningsförsäkringen om det finns en sådan. Finns det inte tillräckligt med pengar i dödsboet ska de anhörig vända sig till kommunen och söka ekonomiskt bistånd.

Vad kostar Askgravlund?

Gravsättning i askgravlund bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år samt tyghölje. Avgiften är för närvarande ca 5 000 kronor inklusive moms.

Måste man ha en kista vid kremering?

Ja. Kista måste användas enligt lag, och kremering är omöjlig utan kistan.

Öppnas kistan i krematoriet?

Bara om de anhöriga vill se den avlidna, och då skall de anhöriga vara närvarande liksom begravningsbyråns representant. En kista får inte öppnas efter ceremoni.

Hur sker konstaterandet av dödsfallet?

Efter att ha mottagit anmälan om dödsfallet ska läkaren fatta beslut om förfarandet för konstaterande av dödsfallet, dvs. var och när detta ska ske samt hur länge den avlidne kan vara kvar på dödsplatsen innan transport ordnas.

Var förvaras urnan?

Den förvaras i krematoriet som ansvarar för begravningsverksamheten. Du kan inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida askan.

Vad får man lägga på minneslund?

Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden där man får ställa snittblommor och ljus .

Vad är en bisättningslokal?

Det är en lokal, oftast med kylmöjlighet, för förvaring av avlidna i kistor i väntan på begravningsceremoni eller gravsättning.

Vem är skyldig att betala begravningen?

Kostnader i samband med dödsfallet betraktas som begravningskostnader och ska läggas som en skuld i dödsboet.
Huvudregeln är alltså att det är dödsboet som ska betala. I de fall det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet kan kommunen hjälpa till med en grundsumma. Denna grundsumma är olika i olika kommuner.

Vad händer om man dör och inte är medlem i kyrkan?

Om den avlidna valt att inte vara med i Svenska kyrkan kan man ha en borgerlig begravning.
En borgerlig begravning kan utformas  precis som du själv önskar, eller som den avlidna skulle önskat.
Vill anhöriga trots allt ha begravningen i kyrkan får man betala extra för det.

Vad räknas som närmast sörjande?

Som närmast sörjande räknas make, maka, föräldrar, barn och syskon samt barnbarn och syskonbarn.

Vad är defilering?

Defilering är samma sak som avskedstagande vid kistan eller vid graven på begravningen.
En defilering går oftast till så att alla gäster på begravningen går fram i tur och ordning och tar sitt avsked och kanske lägger en blomma.