Vanliga frågor (och svar) om begravningar

Hur går en borgerlig begravning till?

En borgerlig begravning har inte som de religiösa begravningarna en fast ordning.
Och det är naturligtvis inte heller en gudstjänst.
Det finns inga regler för hur en borgerlig begravning ska se ut eller var den ska hållas.
Allt det bestämmer vi tillsammans med anhöriga för att få en ceremoni som blir så personlig och passande som möjligt.

Hur lång tid tar en borgerlig begravning?

Hur lång en begravningsceremoni är beror på hur begravningen är utformad och vad den ska innehålla.
En begravningsceremoni tar oftast under en timme.
Sen kan det ju såklart tillkomma lite tid efteråt för prat med övriga deltagare.

Vem kan förrätta borgerlig begravning?

Vi officierar oftast våra ceremonier men det kan göras av vilken annan lämplig person som helst.
Det kan vara en släkting eller en god vän. Det viktiga är ju att ceremonin är väl sammanhållen och speglar den avlidna väl.

Hur mycket kostar en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning kostar är cirka 30.000 kr och då ingår officiant, ceremonivärd, omhändertagande, administrativt arbete och transporter.
Sedan kan kostnader för valet av kista, urna, blommor, dödsannons, musiker, programblad m.m. tillkomma.

Hur lång tid kan man vänta med begravning?

Kremering eller gravsättning av en avliden person ska ske inom en månad från dödsfallet. Skatteverket medger inte anstånd om senare begravning.
Väljer man att ha begravning med urna kan man vänta med ceremonin till ett passande datum då man uppfyllt kraven med kremation.

 

Ska jag ge blommor eller minnesgåva?

Det blir vanligare att man väljer bort blommor från gästerna vid ceremonin till förmån för insamling till önskad fond eller stiftelse. Man skänker då en minnesgåva till den fond familjen, eller man själv, valt som i sin tur skickar ut ett gåvobrev med den personliga hälsning man lämnat när man skänkt.
Gåvobrevet skickas ofta till begravningsbyrå som lämnar dem vidare till familjen på begravningsdagen, men det går lika bra att skicka gåvobrevet direkt till anhöriga.

Vad är en begravningsofficiant?

Borgerlig officiant kallas den person som leder en borgerlig begravningsceremoni.
Ceremonin leds alltså inte av en präst, utan av en av anhöriga utsedd borgerlig officiant.
Det är såklart tryggt att anlita en utbildad officiant, men vem som helst får lov att förrätta begravningen.

Vem ska ha handbukett vid begravning?

En handbukett är oftast en enkel blomma eller liten bukett, som lämnas som ett sista avsked vid defileringen ( avskedet ) runt kistan eller urnan.
Det är vanligt att alla, även männen, vid ceremonin har en handbukett med sig.

Kan man neka någon att gå på begravning?

Oavsett om det är kyrkligt eller borgerligt så är alla välkomna till en begravning i kapell. Vill man begränsa det måste man ha det i en privat lokal. 

Vad kostar en direktkremering?

Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående eller efterföljande begravningsceremoni.
Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell.
Priset beror en del på hur långa transporter som måste utföras.
Ring och fråga.

 

Vad är en jordbegravning?

En jordbegravning innebär att den avlidne läggs i en kista som sänks ned i jorden, varpå man täcker graven med jord.
Det kan ske antingen som en avslutning på begravningsceremonin eller så görs gravsättningen någon eller några dagar efter ceremonin.

De flesta jordbegravningar sker idag av kulturella eller religiösa anledningar.

Vad händer med kistan efter begravningen?

Vid kremering kremeras hela kistan.
Vid jordbegravning sänks kistan ner i jorden. En jordbegravning föregås inte av kremering.
Vid jordbegravning gravsätts den avlidne alltid i en kistgrav.

Det finns också kistlund, alltså minneslund för kistor där man inte får någon gravmarkör. 

Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

Nej. I och med att uppgifterna i bouppteckningen måste stämma överens med hur tillgångar och skulder såg ut vid dagen för dödsfallet får ingen ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar.

Hur går det till när man kremeras?

Kistan förs in i en stor ugn som håller en temperatur på ungefär 700-1000 grader.
I vanliga fall tar det en och en halv timma att omvandla både kista och kropp till aska som kan gravsättas eller spridas.
Efter kremationen samlas askan ihop och läggs i en urna som sedan förvaras på krematoriet.

Vilken veckodag kan man ha en begravning?

Begravningar är vanligast att ha på vardagar, men i speciella fall kan de även ske på helgen. I Sverige har vi lagstadgad rätt till ledighet för att begrava en nära anhörig.
Väljer man borgerlig begravning i en privat lokal kan man välja dag helt fritt.

Hur fungerar en minneslund?

Minneslund är en särskild plats på kyrkogården för anonym nedgrävning eller spridning av aska efter kremering.
Anhöriga får inte veta exakt var i minneslunden askan finns. Gravsättning sker alltid utan anhörigas närvaro.

Hur fungerar en askgravplats?

Platsen är utformad på olika sätt på olika kyrkogårdar men man får sitt namn graverat oftast på antingen en plakett eller en liten sten vid urnan eller en gemensam plats.
På vissa askgravplatser får man vara med vid gravsättning och man slipper ansvar för skötsel.
Man har därmed en plats markerad med namn att gå till om och när man vill.

Hur fungerar en askgravlund?

En askgravlund är en plats för askan där man får sin egen sten på en gemensam plats men där gravarna inte är uppdelade i egna platser som en vanlig urngrav. 

I askgravlunden kan man vara med vid gravsättningen.

Varför betalar man begravningsavgift?

Begravningsavgift betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret.
Svenska kyrkan är ansvariga för för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är ansvarig huvudman.

Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning.
Avgiften är inte kopplad till enskilda personers begravningar.

Vad menas med jordfästning?

Jordfästning är en gammal benämning på det vi idag kallar begravning.
Benämningen går tillbaks till att graven täcktes vilket symboliseras under gudstjänsten med mull på kistan.
Benämningen avskaffades 1990.

Måste man ha en begravningsceremoni?

Nej man kan kremeras och gravsättas utan ceremoni.
Men för nära och kära, barn och barnbarn kan det vara viktigt att få ge en sista gemensam hälsning.

Får man själv välja präst till begravningen?

De som tillhör Svenska kyrkan har rätt till präst, kyrkomusiker och att ha ceremonin i kyrkan.
Man kan önska präst men önskad präst tilldelas i mån av möjlighet.

Vad skriver man på blommor man skickar till anhöriga när någon dött?

Om man vill skicka blommor föreslår vi att man skriver något lite personligt.
Men de vanligaste hälsningarna är ungefär:

• Varma kramar.
• Vi delar er saknad.
• Varma tankar till er.
• Jag tänker på dig och din familj.
• Jag finns för dig när du behöver.
• Vi tänker på dig.

Vad kostar en begravning?

Den vanligaste begravningen i Sverige brukar generellt kosta mellan 30.000 – 40.000 kronor. Kostnaden dras från dödsboet. Finns det inte tillräckligt med pengar i dödsboet ska de anhörig vända sig till kommunen och söka ekonomiskt bistånd. Biståndssumman varierar mellan olika kommuner.

Vad kostar Askgravlund?

Gravsättning i askgravlund bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för namnpresentation och underhåll av densamma i 25 år samt tyghölje. Avgiften varierar mellan olika kyrkogårdar.

Måste man ha en kista vid kremering?

Ja. Kista måste användas enligt lag, och kremering är omöjlig utan kistan.

Öppnas kistan i krematoriet?

Bara om de anhöriga vill se den avlidna, och då skall de anhöriga vara närvarande. En kista får inte öppnas efter ceremoni.

Hur sker konstaterandet av dödsfallet?

Efter att ha mottagit besken om dödsfallet ska läkaren fatta beslut om förfarandet för konstaterande av dödsfallet, dvs. var och när detta ska ske samt hur länge den avlidne kan vara kvar på dödsplatsen innan transport ordnas.

Var förvaras urnan?

Den förvaras i krematoriet som ansvarar för begravningsverksamheten. Du kan inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida askan.

Vad får man lägga på minneslund?

Oftast finns det en gemensam smyckningsplats i minneslunden där man får ställa snittblommor och ljus .

Vad är en bisättningslokal?

Det är en lokal, oftast med kylmöjlighet, för förvaring av avlidna i kistor i väntan på begravningsceremoni, kremation eller gravsättning.

Vem är skyldig att betala begravningen?

Kostnader i samband med dödsfallet betraktas som begravningskostnader och ska läggas som en skuld i dödsboet.
Huvudregeln är alltså att det är dödsboet som ska betala. I de fall det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet kan kommunen hjälpa till med en grundsumma. Denna grundsumma är olika i olika kommuner. Den som beställer begravningen är ansvarig för att kostnaderna blir betalda.

Vad händer om man dör och inte är medlem i kyrkan?

Om den avlidna valt att inte vara med i Svenska kyrkan håller man en borgerlig begravning.
En borgerlig begravning kan utformas  precis som du själv önskar, eller som den avlidna skulle önskat.

Vad räknas som närmast sörjande?

Som närmast sörjande räknas make, maka, föräldrar, barn och syskon samt barnbarn och syskonbarn.

Vad är defilering?

Defilering är samma sak som avskedstagande vid kistan eller vid graven på begravningen.
En defilering går oftast till så att alla gäster på begravningen går fram i tur och ordning och tar sitt avsked och lägger en blomma eller något annat personligt som en snäcka, en teckning, en pärlplatta eller nåt annat fint.