När man väljer en kyrklig begravning innebär det såklart att man följer de riktlinjer som kyrkan och gudstjänsten kräver.

Vi hjälper såklart gärna till att arrangera kyrkliga begravningar om personen i fråga varit religiös, eller om familjen är det.
Om man är medlem i Svenska kyrkan innebär detta att man betalar kyrkoskatt. Kyrkoskatten är inte samma som begravningsskatten utan det är en sk. medlemsavgift. Begravningsskatten betalar alla, oavsett om man är medlem eller inte, och det är en avgift vi betalar för att få gravsättas och kremeras.
De kyrkliga begravningarna blir färre eftersom många av oss inte är religiösa. Den vanligaste anledningen att man väljer en kyrklig begravning är av tradition eller för att man vill ha ceremonin i en kyrka.
När man väljer att ha en begravningsgudstjänst enligt svenska kyrkans ordning innebär det att man följer de riktlinjer som kyrkan kräver. Det är en präst som förrättar begravningen och det finns en fast begravningsordning som man planerar ceremonin kring.
Kyrkans ordning är:

1 Klockringning. 
2 Inledningsmusik på orgel. 
3 Psalmsång
4 Griftetal med bön
5 Överlåtelsen. Församlingen står. Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan. 
6 Bibelläsning
7 Psalmsång
8 Begravningsbön med Fader vår/Vår Fader
9 Psalmsång
10 Avsked. Anhöriga tar farväl vid kistan, varefter de återtar sina platser. Övriga går i tur och ordning fram och tar farväl varefter de återtar sina platser. Eventuella tal hålls.  
11 Slutbön följd av Välsignelsen
12 Avslutningsmusik
13 Anhöriga lämnar kyrkan, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kyrkan. 
14 Klockringning.

Utöver den fasta ordningen finns det möjlighet att lägga till ytterligare musik i form av solosång eller annat instrument. I vissa fall godkänner församlingen att man spelar CD-musik, ibland inte. Detta är upp till respektive församling.

Om familjen av någon anledning skulle vilja hålla en begravning enligt svenskas kyrkans ordning, trots att den avlidne gått ur svenska kyrkan, får man betala för detta. Avgiften är olika beroende på församling. Men då de flesta som valt att gå ur svenska kyrkan idag gjort det som ett medvetet val kan det vara en idé att fundera ytterligare på varför man skulle välja detta alternativ.

Alla som är medlemmar i svenska kyrkan har rätt att få en begravningsgudstjänst enligt kyrkans ordning.