Man kan välja att antingen gravsättas i urna eller i kista

Gravsättning av urna

Det vanligaste i dag är att vi väljer att kremeras.
De olika alternativen för gravsättning av urna är urngrav, minneslund eller askgravplats. Man kan även välja att sprida askan till havs eller i naturen.
Gravsättningen ska ske senast 1 år efter dödsfallet.

Urngrav

Urngrav är en utsedd gravplats för de som vill ha en plats att gå till. Det går bra att gravsätta en urna i en grav där andra släktingar redan är begravda oavsett om de begravts i kistor eller urnor.
Man väljer en ny gravsten eller kompletterar med text på en gravsten som redan finns.

Minneslund

Gravsättning i minneslund sker anonymt. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som gravsätter urnan. Detta innebär att man inte kan delta vid gravsättningen.
Vid gravsättning i minneslund används en speciell minneslundsurna. Gravplatsen markeras inte ut. Vill man sätta blommor och ljus finns det en avsedd, gemensam plats för det.

Askgravplats

Askgravplats är ett mellanting mellan utsedd grav och minneslund. Man får vara med vid gravsättningen. Platsen där urnan sänks markeras inte med gravsten eller blommor.
Det finns istället en utsedd plats där namnet graveras in och där det också finns möjlighet att ställa blommor och ljus.

Spridning av aska

För att få sprida askan måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen.
Man kan antingen välja att sprida askan på land, i naturen, eller till havs. ( Det är svårare att få tillstånd att sprida på land för man får inte spridas där människor förmodas befinna sig)
Det är bara efterlevande som kan ansöka om att få sprida askan, så önskar man bli spridd måste man tala om detta för anhöriga medan man är i livet.

Gravsättning av kista – Jordbegravning

Vid jordbegravning (kistbegravning) har man att välja på utsedd grav eller kistlund
Efter begravningsceremonin sänker man kistan i graven.
Detta kan anhöriga vara med att göra tillsammans med våra bärare.

Jordbegravning i utsedd grav

Vid jordbegravning i utsedd grav sätter man antingen en ny gravsten eller kompletterar en redan befintlig.

 

Jordbegravning i kistlund

Vid jordbegravning i kistlund får anhöriga vara med men man får inte sätta någon gravsten på platsen.
Det finns oftast ett område avsett för blommor och ljus i anslutning till kistlunden.

Bra att veta

Gravsättning är redan betald genom den allmänna begravningsskatten.
Gravsättning på askgravplats är dock inte kostnadsfri. Priset varierar beroende på vilken kyrkogård som är aktuell
Vill man att kyrkan ska vårda graven framöver får man betala avgift för det.
Reglerna för gravsättning är många och kan tyckas krångliga så har du funderingar är du alltid välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.