Direktkremation

 

Direktkremation innebär kremation och efter det sker gravsättning.
Ofta i en anonym minneslund, utan att man samlas vid en avskedsceremoni.

Det finns tillfällen då detta kan vara det bästa alternativet.

Det vi tycker är väldigt viktig att ta fasta på är att en begravningsceremoni är en viktig del i ett avslut.
Det är dessutom en stund då man får samlas och känna gemenskap i sorgen.

Att inte hålla någon sorts ceremoni kan vara en flykt undan sorgen. Men den kommer alltid ikapp oss.
Begravningsceremonin är ett naturligt steg då vi förlorar någon som stått oss nära. Både för att dödsfallet blir mer konkret och verkligt, vilket tro det eller ej, faktiskt är en effektiv del i sorgearbetet. Men också för att vi, även om dödsfallet är väntat, faktiskt drabbas av sorg när det verkligen händer.

En begravningsceremoni kan vara precis så personlig eller opersonlig man vill, men vi tror att man gör sig själv och sitt sorgearbete en otjänst genom att tro att det går bra vilket som.

Man ska såklart också komma ihåg att en begravningsceremoni är till för barn, barnbarn och vänner.
Oavsett hur relationen sett ut.