Begravningar i coronatider

Det är en mycket märklig tid vi befinner oss i just nu och inget är sig riktigt likt. Nyligen kom beskedet att det nya direktivet är att inga folksamlingar på över 50 personer får förekomma i många olika sammanhang.

Sedan några år tillbaka har vi i begravningsbranschen haft en tydlig lag att förhålla oss till. Begravning med kista, eller direktkremation, SKA ske inom en månad från dödsfallet. Detta är regler som vi även i coronatider måste fortsätta hålla på. Kanske faktiskt vara lite extra hårda på då bårhusen och förvaringsutrymmena inte klarar av att vi låter bli att hämta ut avlidna för att familjer vill slippa ha ceremonier när alla inte kan närvara.

Det finns ju en etisk aspekt bakom våra förhållningsregler också och den etiken kvarstår ju såklart. Att en avliden har rätt att omhändertas inom rimlig tid känns minst lika relevant nu som i mindre kaotiska tider.

Alla vi som jobbar med detta förstår naturligtvis att det känns fel på många sätt att människor som i vanliga fall kommit till en begravning inte ska ha möjlighet att göra detta. Så därför försöker vi lösa det på bästa sätt från gång till gång.

I nuläget rekommenderar vi i samråd med kyrkogårdsförvaltningen att begravningar genomförs inom tiden för den lag vi har att rätta oss efter. Tyvärr kommer det att innebära att vissa, ibland många, inte har möjlighet att närvara. Men då finns ju möjligheten att ha någonting lite större längre fram när man lyft rådande bestämmelser.

Så istället för att göra som man i vanliga fall gör att ha en stor begravningsceremoni och en Urnsättning i kretsen av de närmsta så får man kanske tänka om och göra tvärtom. En liten begravning och en större tillställning i samband med urnsättning.

När ni kommer till oss hjälper vi er naturligtvis att se över vilka möjligheter som finns och hur vi kan lösa det så att det inte känns som att en älskads bortgång bara passerar obemärkt. Det är verkligen inte meningen att det ska kännas så.

Har ni tankar och funderingar kring detta är ni naturligtvis välkomna att vända er till oss för tips och råd.